Ervaringen met Trustoo? (2023)

On 16/02/2021 at 12:58, PieterWes said:

Beste TwaBla,

Ja, ik heb mijn email toegevoegd, dank voor de tip.

Wat we doen om te kijken wie de beste is, is eigenlijk wat je zelf ook zou kunnen doen: sstel je zoekt een Notaris in Haarlem en je gaat er een paar uur even goed voor zitten. Je kan alle erkende notariskantoren op een rij zetten, met keurmerken, brancheverenigingen, KvK data, wat er op hun website te vinden is en alle reviews (van Google, Facebook, GoudenGids etc etc). En je maakt daareen shortlist van. Dat is eigelijk het werk wat we voor de zoeker uit handen nemen.
Endaarna kan je zelf zien wat de data is en met wie je direct contact op wil nemen. Geheel transparant.

Tav de score; we kijken inderdaad naar meerdere factoren. Waarbij reviews het zwaarste wegen, en hoe meer reviews hoe zwaarder dat gaat wegen. Maar er zijn natuurlijk meer factoren va belang, niet alleen reviews (zeker bij bedrijven die maar 10 reviews oid hebben), zoals ervaring en keurmerken. Daarom wegen we dat ook mee in de score. De score wordt voor ieder bedrijf op dezelfde wijze berekend. En daarbij maakt het niet uit of een bedrijf een betalende klant is of niet.

Tav de sortering; bij de standaard sortering houden we rekening met;
1) de score
2) waar een bedrijf zit (de bedrijven die gevestigd zijn in de bereffende plaatskrijgen voorrang), omdat de consument vaak een lokale aanbieder wil
3) of iemand beschikbaar is en snel reageert (uiteraard relevant voor de gebruiker)

Daardoor kan het zijn dat een lagere score boven een hogere staat. Dat is overigensmeestal omdat ze lokaal gevestigd zijn (niet omdat ze betalen). Overigens is de standaard sortering bij Bookings, TheFork, Coolblue etc ook niet alleen obv score. Maar je kan - net als bij ons - eenvoudig sorteren op de hoogste score als je dat wil.

Tenslotte zijn er soms meer goede bedrijven da 10. Dan tonen we de eerste 10. Maar je kan als je dat wil er meer bekijken. Of als je bijvoorbeeld een motorrijbewijs nodig hebt dan filter je daar op en krijg je de top 10 diemotorrijles aanbieden.

Uiteraard hebben wij een verdienmodel. Zoals je terecht aangeeft snappen ondernemers dat ook wel. Als Premium klant krijg je een heel aantal extra features. En kan je bijvoorbeeld gevonden worden in een groter gebied. En genereren we meer bezoekers naar je profiel. Zodat je veel meer aanvragen ontvangt.
Maar goede lokale bedrijven die niet adverteren worden ook gewoon goedgevonden en zullen ook gewoon klanten krijgen via het platform. Ze hoeven daar uiteraard niet voor te betalen. Soms denken mensen dat er een addertje onder het gras moet zitten en het daarom niet helemaal vertrouwen. We hopen dat hoe meer bedrijven een positieve ervaring met ons hebben, dat zal verdwijnen. Gelukkig zijn dat er al een heleboel. En hopelijk heeft deze toelichtng daar ook weer een beetje bij geholpen...

Vriendelijke groet, Pieter

Beste heer Wes,

U gaat in uw antwoord er aan voorbij dat ondernemers zelf willen kunnen kiezen via welke wegen er offertes worden aangevraagd. Ik stond ook vermeld op uw pagina en oh oh ik was een van de eerste tien. De offerte aanvraag komt daarna in mijn spambox en zie ik toevallig op tijd, maar op een ander moment zal daar een paar dagen overheen gaan voor ik de spam even check. Dus klant gaat niet van mij horen binnen de door jullie gestelde reactie termijn! Ik ben ondernemer geworden om zelf te kunnen bepalen hoe ik bepaalde zaken doe. Nu was dit de eerste aanvraag en daar hoef ik dan niet voor te betalen, maar volgende aanvragen waarschijnlijk wel. Daar zit ik niet op te wachten. Kortom ik vind uw verdienmodel niet correct. Ik ben inmiddels na contact met de helpdesk van uw pagina verwijderd maar dat ging ook niet zonder slag of stoot.

Trustoo

Hallo. Waarmee kan ik je helpen?

P:Ik wil verwijderd worden met mijn bedrijfsprofiel, ik heb hier namelijk nooit om verzocht.

Mon, 12:59 PM

Stephan

Goedemiddag!

Je kunt gemakkelijk het profiel laten verwijderen via https://trustoo.nl/bedrijfsprofiel-verwijderen/

P: Haha en dan moet ik bevestigen met het telefoonnummer en naam en mail..Dat ga ik dus niet doen. Ik sta ongewenst vermeld op deze pagina dus jullie gaan mijn gegevens gewoon even zo verwijderen lijkt mij...Paula van der Post Fotografie. Jullie geven namelijk onjuiste info over de diensten die ik lever en jullie mail wordt afgevangen als zijnde spam dus lees ik later. Ik kan door jullie website dus imagoschade oplopen en daar zit ik niet op te wachten.

28 minutes ago

Stephan

Uiteraard verwijderen graag de pagina op het moment dat de ondernemer dit wenst, echter is het belangrijk voor ons en de ondernemers om daar de bevestiging van de juiste gegevens bij het account te hebben. Anders is het namelijk voor een ieder mogelijk om een account van een andere ondernemer te laten verwijderen.

P: Dit is dus omgekeerde wereld, jullie gebruiken ongevraagd mijn gegevens en ik moet bewijzen dat ik degene ben die de gegevens mag verwijderen? Zo werkt dat niet..

16 minutes ago

Stephan

Wij gebruiken enkel de publiekelijk beschikbare gegevens om het makkelijker te maken voor consumenten om de juiste ondernemer te vinden voor hun opdracht. We zijn daarin niet anders dan dat een bedrijf ook via google gevonden kan worden bijvoorbeeld.

Natuurlijk verwijder ik graag de bedrijfsprofiel pagina voor u, maar dan moeten we natuurlijk wel zeker weten dat u daadwerkelijk de ondernemer bent van het profiel

U kunt ook een mailtje sturen naar onze klantenservice@trustoo.nl mail vanuit info@paulavanderpostfotografie.nl, dan kunnen we het profiel op basis daarvan verwijderen

P: Ja daar zijn jullie wel anders in, klanten mailen mij namelijk niet direct met via jullie. Ik zie jullie mail in de spam en die check ik niet altijd dus reageer voor de klant te laat...dus een slechte naam...door jullie. Dan geven jullie ook nog verkeerde diensten aan die ik zou aanbieden, ik do bv geen schoolfotografie en dat zal je dus ook nergens online kunnen vinden.En nu die ene 'gratis' offerte aanvraag worden gevolgd door betaalde aanvragen...dat wil ik gewoon niet. Dus haal me van de site.

9 minutes ago

Stephan

Als u even kort een mailtje stuurt, dan maak ik het direct voor u in orde!

P: Nee, ik ga verder geen actie ondernemen. Ik heb er niet om verzocht om op jullie pagina vermeld te staan.

P: Oja, slechte recensie staat op facebook. dan haal je daar de gegevens even uit.

6 minutes ago

Stephan

Oh, moment

Klopt het dat u momenteel bent ingelogd in het trustoo account?

P: Nee ik heb geen account

P: die hebben jullie voor mij aangemaakt blijkbaar

P: door de link in de mail te openen ben ik zeker meteen ingelogd?

4 minutes ago

Stephan

Aaah, ja dat kan kloppen

Stephan

Ok, dan heb ik aan de hand daarvan de verificatie, dan kan ik het profiel verwijderen!

P: Jullie zijn best een beetje boefjes he.

4 minutes ago

Stephan

U ontvangt dan zometeen een mailtje met de bevestiging daarvan.

Zeer zeker niet, maar ik hoop dat u begrijpt dat het voor ons wel cruciaal is om zeker te weten dat een verzoek tot verwijdering van een account ook komt vanuit de persoon bij wie het account hoort.

P: Ja dat begrijp ik wel, in het geval dat de account is aangemaakt door de ondernemer zelf en niet dat de info van internet is gescraped. Dat begrijpen jullie volgens mij niet dat een ondernemer schade kan oplopen, imago en financieel, door jullie schimmige offerte aanvraag business.

a minute ago

Stephan

In ieder geval excuses voor het ongewilde profiel, het is uiteraard enkel als iets positiefs bedoelde. Duidelijk dat dat hier niet zo ervaren is, wij stellen de feedback in ieder geval zeer op prijs.

Mocht ik u niet verder ergens bij kunnen assisteren dan wens ik u in ieder geval alvast en hele fijne week toe!

P: Dank u wel voor de afhandeling, u ook een fijne week!

now

aangepast door Paula vd Post

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 01/19/2023

Views: 6226

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.