ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (2023)

Gebruik ZOEKEN, een van de zoek- en verwijsfuncties, wanneer u in één rij of kolom wilt zoeken en een waarde op dezelfde positie in een tweede rij of kolom wilt vinden.

Stel dat u het onderdeelnummer voor een auto-onderdeel weet, maar dat u niet weet wat de prijs is. U kunt de functie ZOEKEN gebruiken om de prijs in cel H2 als resultaat te geven wanneer u het auto-onderdeelnummer in cel H1 invoert.

ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (1)

Gebruik de functie ZOEKEN als u in één rij of één kolom wilt zoeken. In het bovenstaande voorbeeld worden prijzen gezocht in kolom D.

Tips:Overweeg een van de nieuwere opzoekfuncties, afhankelijk van de versie die u gebruikt.

 • Gebruik VERT.ZOEKEN om te zoeken in één rij of één kolom, of om te zoeken in meerdere rijen en kolommen (bijvoorbeeld in een tabel). VERT.ZOEKEN is een verbeterde versie van ZOEKEN. Bekijk deze video voor meer informatie over het gebruik van VERT.ZOEKEN.

 • Als u Microsoft 365 gebruikt, gebruikt U XLOOKUP . Dit is niet alleen sneller, maar u kunt ook in elke richting zoeken (omhoog, omlaag, links, rechts).

De functie ZOEKEN heeft twee varianten: vector en matrix.

 • Vectorvariant: Gebruik deze variant van ZOEKEN wanneer u een waarde in één rij of één kolom wilt zoeken. Gebruik de vectorvariant als u het bereik wilt opgeven dat de waarden bevat die u zoekt. Stel dat u een waarde wilt zoeken in kolom A, omlaag tot en met rij 6.

  (Video) Combineer Excel exports met X.ZOEKEN

  ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (2)

 • Matrixvariant: u wordt ten zeerste aangeraden VERT.ZOEKEN of HORIZ.ZOEKEN te gebruiken in plaats van de matrixvariant. Bekijk deze video over het gebruik van VERT.ZOEKEN. De matrixvariant is opgenomen voor compatibiliteit met andere spreadsheetprogramma's, maar de functionaliteit is beperkt.

  Een matrix is een verzameling waarden in rijen en kolommen (zoals een tabel) waarin u wilt zoeken. Stel dat u een waarde wilt zoeken in de kolommen A en B, omlaag tot en met rij 6. Met ZOEKEN wordt de dichtstbijzijnde overeenkomst geretourneerd. Als u de matrixvariant wilt gebruiken, moeten de gegevens zijn gesorteerd.

  ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (3)

Vectorvariant

Met de vectorvariant van ZOEKEN wordt gezocht naar een waarde in een bereik dat één rij of één kolom bevat (een zogenaamde vector) en wordt een waarde opgehaald van de overeenkomstige positie in een tweede vector.

Syntaxis

ZOEKEN (zoekwaarde;zoekvector;[resultaatvector])

De syntaxis van de vectorvariant van de functie ZOEKEN heeft de volgende argumenten:

 • zoekwaardeVerplicht. Een waarde die ZOEKEN in de eerste vector moet zoeken. Zoekwaarde kan een getal zijn, een tekst, een logische waarde, of een naam of verwijzing naar een waarde.

  (Video) Ondersteuning van Microsoft krijgen | Hulp vragen-app

 • zoekvectorVerplicht. Een celbereik dat slechts één rij of één kolom bevat. De waarden in zoekvector kunnen tekstwaarden, getallen of logische waarden zijn.

  Belangrijk:De waarden in zoekvector moeten een oplopende volgorde hebben (...;-2; -1; 0; 1; 2;...; A-Z; ONWAAR; WAAR), anders kan ZOEKEN een onjuist resultaat geven. Bij tekstwaarden wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

 • result_vectorOptioneel. Een bereik dat slechts één rij of kolom bevat. Het argument result_vector moet dezelfde grootte hebben als lookup_vector. Het moet dezelfde grootte hebben.

Opmerkingen

 • Als de functie ZOEKEN de zoekwaarde niet kan vinden, is het resultaat van de functie de grootste waarde in zoekvector die kleiner is dan of gelijk is aan zoekwaarde.

 • Als zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in zoekvector, geeft ZOEKEN de foutwaarde #N/B als resultaat.

Voorbeelden van vectoren

Probeer deze voorbeelden van de functie ZOEKEN in uw eigen Excel-werkblad, zodat u leert hoe de functie werkt. Nadat u de stappen in het eerste voorbeeld hebt uitgevoerd, ziet het spreadsheet er ongeveer als volgt uit:

ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (4)

 1. Kopieer de gegevens in de volgende tabel en plak deze in een nieuw Excel-werkblad.

  (Video) Microsoft KONTO von WINDOWS 10/11 ENTFERNEN! | Deutsches Tutorial | 2022

  Deze gegevens kopiëren in kolom A

  Deze gegevens kopiëren in kolom B

  Frequentie

  4,14

  Kleur

  rood

  4,19

  oranje

  5,17

  geel

  5,77

  groen

  6,39

  blauw

 2. Kopieer vervolgens de ZOEKEN-formules uit de volgende tabel naar kolom D van het werkblad.

  Deze formule kopiëren naar de kolom D

  Werking van de formule

  Resultaat

  Formule

  =ZOEKEN(4,19; A2:A6; B2:B6)

  Hiermee wordt gezocht naar de waarde 4,19 in kolom A en wordt de waarde geretourneerd uit kolom B die zich in dezelfde rij bevindt.

  oranje

  =ZOEKEN(5,75; A2:A6; B2:B6)

  Hiermee wordt gezocht naar de waarde 5,75 in kolom A, wordt gezocht naar de dichtstbijzijnde kleinere waarde (5,17), en wordt de waarde geretourneerd uit kolom B die zich in dezelfde rij bevindt.

  geel

  =ZOEKEN(7,66; A2:A6; B2:B6)

  Hiermee wordt gezocht naar de waarde 7,66 in kolom A, wordt gezocht naar de dichtstbijzijnde kleinere waarde (6,39), en wordt de waarde geretourneerd uit kolom B die zich in dezelfde rij bevindt.

  blauw

  =ZOEKEN(0; A2:A6; B2:B6)

  Hiermee wordt gezocht naar 0 in kolom A en wordt een fout geretourneerd, omdat 0 kleiner is dan de kleinste waarde (4,14) in kolom A.

  #N/B

 3. Als u de resultaten voor deze formules wilt weergeven, kan het zijn dat u deze in het Excel-werkblad moet selecteren, op F2 en vervolgens op Enter moet drukken. Pas indien gewenst de kolombreedten aan, zodat alle gegevens worden weergegeven.

Matrixvariant

Tip:U wordt ten zeerste aangeraden VERT.ZOEKEN of HORIZ.ZOEKEN te gebruiken in plaats van de matrixvariant. Bekijk deze video voor meer informatie over en voorbeelden van het gebruik van VERT.ZOEKEN. De matrixvorm van LOOKUP is beschikbaar voor compatibiliteit met andere spreadsheetprogramma's, maar de functionaliteit ervan is beperkt.

De matrixvariant van ZOEKEN zoekt in de eerste rij of kolom van een matrix naar de opgegeven waarde en geeft als resultaat een waarde van de overeenkomstige positie in de laatste rij of kolom van de matrix. Gebruik deze variant van de functie ZOEKEN wanneer de waarden die u wilt zoeken zich in de eerste rij of in de eerste kolom van de matrix bevinden.

Syntaxis

ZOEKEN (zoekwaarde;matrix)

De syntaxis van de matrixvariant van de functie ZOEKEN heeft de volgende argumenten:

 • zoekwaardeVerplicht. Een waarde die ZOEKEN in een matrix moet zoeken. Het argument zoekwaarde kan een getal zijn, een tekst, een logische waarde, of een naam of verwijzing naar een waarde.

  (Video) Microsoft Office 2021 - Was ist neu? Alle neuen Funktionen und Features für Word und PowerPoint

  • Als ZOEKEN de zoekwaarde niet kan vinden, resulteert de functie in de grootste waarde in de matrix die kleiner is dan of gelijk is aan zoekwaarde.

  • Als de waarde van zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de eerste rij of kolom (afhankelijk van de dimensies van de matrix), geeft ZOEKEN de foutwaarde #N/B als resultaat.

 • arrayVerplicht. Een celbereik met tekst, getallen of logische waarden die u wilt vergelijken met zoekwaarde.

  De matrixvariant van ZOEKEN lijkt veel op de functies HORIZ.ZOEKEN en VERT.ZOEKEN. Het verschil is dat HORIZ.ZOEKEN de zoekwaarde zoekt in de eerste rij, VERT.ZOEKEN in de eerste kolom en ZOEKEN in de eerste kolom of rij, afhankelijk van de afmetingen van de matrix.

  • Als de breedte van de matrix groter is dan de hoogte (meer kolommen dan rijen), zoekt ZOEKEN in de eerste rij naar de waarde van zoekwaarde.

  • Als de hoogte van een matrix groter is dan de breedte (meer rijen dan kolommen), zoekt ZOEKEN in de eerste kolom.

  • Met de functie HORIZ.ZOEKEN en VERT.ZOEKEN kunt u in de desbetreffende kolom of rij naar een waarde zoeken. ZOEKEN daarentegen selecteert altijd de laatste waarde in de rij of de kolom.

   Belangrijk:De waarden in matrix moeten een oplopende volgorde hebben (...; -2; -1; 0; 1; 2; ...; A-Z; ONWAAR; WAAR), anders kan ZOEKEN een onjuist resultaat geven. Bij tekstwaarden wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

   (Video) Microsoft Outlook Grundlagen - Komplettes Tutorial für Anfänger:innen

FAQs

Hoe werkt de zoekfunctie in Excel? ›

De makkelijkste manier om te zoeken is met de sneltoetsencombinatie Ctrl-F te gebruiken. Excel opent dan een venster waarin u een woord, getal of tekencombinatie kunt zoeken. Gebruikt u liever de menu-structuur? Dan kiest u in het Lint Start => Zoeken en Selecteren => Zoeken.

Hoe gebruik je Vert zoeken? ›

In zijn eenvoudigste vorm ziet de functie VERT. ZOEKEN er als volgt uit: =VERT. ZOEKEN(wat u wilt opzoeken, waar u het wilt zoeken, het kolomnummer in het bereik met de waarde die moet worden geretourneerd, een geschatte of exacte overeenkomst retourneren, aangeduid als 1/WAAR of 0/ONWAAR).

Waarom doet verticaal zoeken het niet? ›

Oplossing: als u zeker weet dat de betreffende gegevens in de spreadsheet aanwezig zijn en VERT. ZOEKEN deze niet kan vinden, controleert u of de cellen waarnaar wordt verwezen geen verborgen spaties of niet-afdrukbare tekens bevatten. Controleer ook of de cellen voldoen aan het juiste gegevenstype.

Hoe zoek je iets op in een Excel bestand? ›

Druk op Ctrl+F of ga naar Start > Zoeken & Selecteer > Zoeken. Typ in Zoeken wat: typ de tekst of getallen die u wilt zoeken. Selecteer Volgende zoeken om uw zoekopdracht uit te voeren.

Hoe zoek je snel in Excel? ›

Notities: Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen. Als er geen sneltoets is voor een actie die u vaak gebruikt, kunt u een macro opnemen om er een te maken.

Wat is een Zoekvector? ›

Zoekwaarde kan een getal zijn, een tekst, een logische waarde, of een naam of verwijzing naar een waarde. zoekvector Verplicht. Een celbereik dat slechts één rij of één kolom bevat. De waarden in zoekvector kunnen tekstwaarden, getallen of logische waarden zijn.

Wat is verticaal zoeken? ›

ZOEKEN (VLOOKUP in de Engelse versie van Excel) staat voor Verticaal Opzoeken. Deze functie laat Excel een bepaalde waarde opzoeken in een kolom (een zogenaamde tabel array), om de waarde van een cel in een andere kolom, maar uit dezelfde rij terug te geven.

Waarom lukt VLOOKUP niet? ›

Met de formule VLOOKUP is het verplicht dat de referentiewaarde–kolom links van de zoekwaarde–kolom staat. In voorbeeld 1 staat de referentiewaarde-kolom (persoon) rechts van de zoekwaarde-kolom (leverancier). Dit betekent dat je de formule VLOOKUP in voorbeeld 1 niet kan gebruiken.

Hoe werkt lookup? ›

Deze functie is alleen beschikbaar in de nieuwe versie van Google Spreadsheets. Zoekt in een gesorteerde rij of kolom naar een sleutel en retourneert de waarde van de cel in een resultatenbereik dat zich op dezelfde positie bevindt als de zoekrij of -kolom.

Wat is horizontaal zoeken? ›

Horizontaal zoeken. Zoekt op de eerste rij van een bereik naar een sleutel en retourneert de waarde van een opgegeven cel in de gevonden kolom.

Hoe gebruik je de als functie in Excel? ›

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;"Budget overschreden";"OK") =ALS(A2=B2;B4-A4,"")

Wat betekent n B in Excel? ›

#N/B staat voor 'niet beschikbaar'. Gebruik NB om lege cellen te markeren. Door #N/B in te voeren in cellen die geen gegevens bevatten, kunt u voorkomen dat lege cellen in een berekening worden opgenomen. Wanneer een formule naar een cel met #N/B verwijst, geeft de formule de foutwaarde #N/B als resultaat.

Hoe zoek je iets in document? ›

Je kunt met Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties woorden zoeken en vervangen in een document, spreadsheet of presentatie. Je kunt ook de sneltoetsen Ctrl + f (⌘ + f op een Mac) gebruiken om binnen een bestand te zoeken.

Hoe werkt horizontaal zoeken in Excel? ›

Functie: horizontaal zoeken
 1. Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt bekomen.
 2. Gebruik de formule “=HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde; tabelmatrix; rij-index_getal; benaderen)” –> Zoekwaarde: selecteer de waarde die je wilt zoeken, dit kan zowel een concreet getal zijn of een bepaalde celverwijzing.

Hoeveel functies heeft Excel? ›

Een functie is een voorgeprogrammeerde berekening. Excel heeft er zo'n 480. Hieronder leest u uitleg van de meest gebruikte functies van Excel.

Wat doet Ctrl T in Excel? ›

CTRL+T (sneltoets voor formules tonen)

Er is een functie om in één keer alle formules op het scherm te tonen. Door weer op CTRL+T te drukken wordt weer het resultaat getoond.

Wat is F4 in Excel? ›

F4 is een vooraf gedefinieerde sneltoets in Excel waarmee de laatste opdracht of actie wordt herhaald.

Hoe maak je een Vlookup? ›

Om de VLOOKUP functie te gebruiken ga je in de cel van het eerste tabblad waarin je de data uit het tweede tabblad zichtbaar wilt krijgen (in dit voorbeeld cel D2). Vervolgens open je de 'formula builder' en zoek je naar de VLOOKUP functie. Het eerste argument dat je gaat invullen is de 'lookup_value'.

Hoe deel van tekst uit cel halen Excel? ›

Met de functie DEEL in Excel en DEEL of MID in Google Spreadsheets kunnen we een deel van een tekst opvragen. Bv. De functie =DEEL(A3;5;2) geeft de tekenreeks van twee tekens die begint vanaf het vijfde teken van cel A3.

Hoe gebruik je som als? ›

Met de formule =SOM. ALS(B2:B5; "John"; C2:C5) telt u alleen de waarden in het bereik C2:C5 op wanneer de overeenkomende cellen in het bereik B2:B5 gelijk zijn aan "John". Zie SOMMEN. ALS, functie als u cellen wilt optellen op basis van meerdere criteria.

Is kolom horizontaal of verticaal? ›

Een tabel bestaat uit rijen en kolommen. Bij een rij gaat het om de horizontale hokjes van links naar rechts. Bij een kolom gaat het om de verticale hokjes van boven naar beneden.

Hoe vergelijk ik 2 kolommen in Excel? ›

Start het programma op en open het werkblad met de kolommen die je wil vergelijken. Selecteer de cellen die je wil vergelijken met de muis. Klik daarna op BEWERKEN, GA NAAR, SPECIAAL. Duid VERSCHILLEN IN RIJ aan en klik op OK.

Wat is het verschil tussen vert zoeken en index? ›

Verticaal zoeken is een veelgebruikte en super handige formule in Excel. Echter is de combinatie van Index Vergelijken een stuk flexibeler. Een van de voordelen is bijvoorbeeld dat de zoekwaarde niet perse links, als eerste kolom van je data hoeft te staan. De combinatie van Index Vergelijken kan ook naar links zoeken.

Wat is Xlookup in het Nederlands? ›

Er is echter een 'new kid on the block': sedert de zomer van 2019 is de XLOOKUP – of in het Nederlands X. ZOEKEN – beschikbaar (*). In dit artikel bekijken we enkele van de extra voordelen van deze nieuwste functie.

Wat doet de index functie? ›

De functie INDEX geeft als resultaat een waarde of de verwijzing naar een waarde vanuit een tabel of bereik. U kunt de functie INDEX op twee manieren gebruiken: Zie Matrixvariant als u de waarde van een opgegeven cel of van een matrix van cellen wilt ophalen.

Wat is een Tabelmatrix? ›

De tabelmatrix is de tabel waarin Excel met de zoekwaarde moet gaan zoeken. In ons voorbeeld is dit het bereik A2:B5. Het is belangrijk om in de formule dit als een absoluut adres ($A$2:$B$5) op te nemen.

Wat betekent als fout? ›

ALSFOUT retourneert een waarde die u opgeeft als een formule een fout als resultaat geeft. anders wordt het resultaat van de formule als resultaat gebruikt.

Wat betekent overloop bij verticaal zoeken? ›

Als de grootte van de matrix tijdens deze extra runs blijft veranderen en niet stabiliseert, wordt de dynamische matrix omgezet als #OVERLOOP!. Deze foutwaarde gaat over het algemeen gepaard met het gebruik van de functies ASELECT, ASELECT. MATRIX en ASELECTTUSSEN.

Is verticaal zoeken hoofdlettergevoelig? ›

Verticaal Zoeken is niet hoofdlettergevoelig.

Wat is het verschil tussen functie en formule? ›

Het begrip 'functie' is heel precies vastgelegd, 'formule' is veel vager. Zonder te veel wiskundige details te geven, zal een functie een x-waarde nemen en daarmee een bepaalde y-waarde overeen laten komen. Belangrijk is dat bij elke x-waarde, precies één y-waarde hoort. Voorbeeld: y = f(x) met f(x) = x2.

Waarom ## in Excel? ›

In Microsoft Excel wordt ##### weergegeven in een cel als een kolom te smal is om de volledige inhoud van de cel weer te geven.

Is een functie een formule? ›

Een functie is eigenlijk een wat wiskundigere benadering van een formule of rekenregel. Hierdoor worden wat meer benamingen en notaties mogelijk. Meestal is f een functie van x . Bij elke (toegestane) waarde van x (de onafhankelijke variabele) hoort dan precies één waarde van de afhankelijk variabele f ( x ).

Wat is als NB? ›

ALS. NB. Dit is een handige functie om toe te voegen aan een formule die mogelijk een N/B-melding oplevert als gegevens Niet Beschikbaar zijn na het toepassen van de formule. Door deze toevoeging wordt een lege cel als leeg weergegeven, in plaats van de melding #N/B.

Wat betekent NUM in Excel? ›

Een van de belangrijkste redenen waarom u de fout #NUM ziet, is dat het getal of te groot of te klein is. Excel heeft limieten voor de kleinste en grootste getallen die gebruikers kunnen gebruiken. Als het getal dat u invoert buiten dit bereik valt, zult u zien dat het als #NUM wordt weergegeven.

Waar staat de afkorting NB voor? ›

Nota bene (vaak afgekort tot N.B. of NB) betekent: let wel en komt uit het Latijn waar het letterlijk noteer goed betekent, oftewel neem hier goede notitie van. In teksten wordt het op twee manieren gebruikt. Na een begrip, meestal tussen haakjes, om aan te geven dat er iets uitzonderlijks aan de hand is.

Waar zit de zoekfunctie? ›

Open de zoekfunctie. Klik in de Taakbalk op het pictogram met het vergrootglas. Typ een trefwoord, bijvoorbeeld SeniorWeb. De zoekresultaten verschijnen.

Hoe bestand zoeken in Windows 10? ›

Zoeken vanaf de taakbalk: Typ de naam van een document (of een trefwoord hieruit) in het zoekvak op de taakbalk. U ziet de zoekresultaten voor alle documenten op uw pc en in OneDrive.

Hoe een woord zoeken op een pagina? ›

Tip: Je kunt ook de sneltoetsen Ctrl + f (Windows, Linux en ChromeOS) of + f (Mac) gebruiken om snel een woord of woordgroep te vinden. Je kunt meer informatie vinden over specifieke woorden of zinnen op een webpagina.

Hoe krijg ik in Excel een getal precies gecentreerd in het midden van een cel zowel horizontaal als verticaal? ›

Een kolom of rij uitlijnen
 1. Selecteer de cellen die u wilt uitlijnen.
 2. Selecteer op het tabblad Start een optie voor horizontale uitlijning: Links uitlijnen. Centreren. Rechts uitlijnen.
 3. Selecteer op het tabblad Start een optie voor verticale uitlijning: Boven uitlijnen. Midden uitlijnen. Onder uitlijnen.

Wat betekent transponeren Excel? ›

Als u een werkblad hebt met gegevens in kolommen die u moet draaien om het te herschikken in rijen, gebruikt u de functie Transponeren. Met deze functie kunt u snel gegevens van kolommen naar rijen of andersom schakelen.

Hoe heette Excel vroeger? ›

Excel is niet het eerste rekenbladprogramma van Microsoft. Microsoft had in 1982 reeds een rekenblad, MultiPlan, op de markt, maar dat programma brak nooit echt door en werd in 1985 door Excel vervangen. De marktleider in 1985 was het programma Lotus 1-2-3.

Is werken met Excel moeilijk? ›

Hoewel de basis van Microsoft Excel niet zo moeilijk is, zijn er maar weinig mensen die het programma tot in de puntjes beheersen. Daarom bieden wij via de Walters People Academy verschillende Excel trainingen aan. Om je alvast op weg te helpen, hebben we tien Excel hacks op een rijtje gezet.

Welke formules zijn er in Excel? ›

 • Overzicht van formules in Excel. Artikel.
 • X.ZOEKEN. Artikel.
 • VERT.ZOEKEN. Artikel.
 • Functie SOM. Artikel.
 • AANTAL.ALS, functie. Artikel.
 • ALS, functie. Artikel.
 • ALS.VOORWAARDEN. Artikel.
 • SOM.ALS. Artikel.

Wat is Xlookup? ›

Met XLOOKUP kunt u in één kolom zoeken naar een zoekterm en een resultaat van dezelfde rij in een andere kolom retourneren, ongeacht aan welke kant de retourkolom zich bevindt.

Hoe maak je een Celverwijzing? ›

Een celverwijzing naar een ander werkblad maken

U kunt naar cellen op een ander werkblad in dezelfde werkmap verwijzen door de naam van het werkblad gevolgd door een uitroepteken (!) toe te voegen aan het begin van de celverwijzing.

Hoe maak je een selectielijst in Excel? ›

Selecteer de cellen die u de lijsten wilt bevatten. Klik op het lint op GEGEVENS > gegevensvalidatie. Stel in het dialoogvenster Toestaan voorlijst in. Klik in Bron,typ de tekst of getallen (gescheiden door komma's, voor een lijst met komma's) die u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst en klik op OK.

Wat is een Celverwijzing? ›

Een celverwijzing verwijst naar de waarde in een andere cel of naar een celbereik op het huidige werkblad of op een ander werkblad van dezelfde spreadsheet. Een celverwijzing kan ook als variabele in een formule worden gebruikt.

Hoe kun je zoeken in een tekst? ›

Als u het deelvenster Zoeken wilt openen vanuit de bewerkingsweergave, drukt u op Ctrl+F of klikt u op Start > Zoeken. .

Waar zit zoek en vervang? ›

Standaardtekst zoeken en vervangen
 1. Klik op het vergrootglas en klik vervolgens op Vervangen.
 2. Typ de vervangende tekst in het vak Vervangen door.
 3. Selecteer Alles vervangen of Vervangen. Tips: U kunt ook het basisdeelvenster Zoeken en vervangen openen met de sneltoets Control+H.

Wat is zoeken en vervangen in Word? ›

Als u met veel tekst werkt en een woord of woordgroep moet zoeken en vervangen, gebruikt u Zoeken en vervangen in uw Office-app.
 1. Selecteer Vervangen of druk op Ctrl + H. ...
 2. Typ in het vak Zoeken naar de tekst waarnaar u wilt zoeken.
 3. Selecteer Volgende zoeken om te zien waar die tekst in uw bestand wordt weergegeven.

Videos

1. How to Search by File Extension, Date and Size in Windows
(Best Video Tutorials and Help from HowTech)
2. Windows 10: Schnell klicken statt suchen: Startseite in Microsoft Edge ganz individuell gestalten!
(BILDNER TV)
3. Microsoft 365 Family - Was ist das eigentlich?
(Andreas Thehos)
4. Microsoft Edge Browser optimieren ⭐️ Cache leeren ⭐️ Schneller machen ⭐️ Zurücksetzen ⭐️ Download
(Tuhl Teim DE)
5. Microsoft Launcher TEST - Tipps und Tricks für das Startprogramm
(WindowsUnited.de)
6. How to authenticate users of your apps with the Microsoft identity platform
(Microsoft Azure)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 02/22/2023

Views: 6052

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.